Lamineringsmaskin och CD-skivor

lamineringsmaskinIbland önskar man att man kunde köra CD-skivor genom en lamineringsmaskin. De repas och skadas och varje gång blir man lika irriterad. Hade man kunnat köra den genom en lamineringsmaskin utan att skada skivan så hade det varit underbart. Att köra ett papper genom en lamineringsmaskin betyder att det kommer vara skyddat från att repas, blötas ner, rivas sönder och kladdas ner. Ett sådant skydd finns inte till CD-skivor, DVD-skivor eller ens BluRay-skivor. Hade ett sådant skydd funnits hade det gjort att filmer hade hållit längre och man hade kanske varit mer trolig att köpa filmer om man visste att dom skulle hålla lika bra som en fil på datorn. Men att köra en skiva genom en lamineringsmaskin har sina negativa sidor. Värmen i maskinen skulle säkerligen skada skivan och plasten i sig skulle förmodligen störa laserns avläsning av informationen på skivan. Vilket gör att en sådan behandling av en skiva skulle i sig vara omöjlig att genomföra. Detta är väldigt synd, om inte för köpta filmer så för filmer man själv gjort hemma. Att kunna köra igenom en hemmavideo genom en lamineringsmaskin och bevara den för många, många år framåt är något som de flesta skulle göra. Hade man kunnat brandskydda den också hade man blivit miljonär.